Keystone logo
South Colombian University (Universidad Surcolombiana (USCO))

South Colombian University (Universidad Surcolombiana (USCO))

South Colombian University (Universidad Surcolombiana (USCO))

مقدمه

Universidad Surcolombiana در آموزش جامع ، انسانی و انتقادی متخصصان و محققان ، رهبری و راهنمایی را ارائه می دهد. بر اساس دانش میان رشته ای و همچنین فرایندهای چند فرهنگی ، سیاسی اجتماعی و دانشگاهی ، هدف این دانشگاه ایجاد یک دموکراسی مشارکتی و یک کشور صلح آمیز است. علاوه بر این ، آن مایل است از توسعه اجتماعی ، انسانی و پایدار در منطقه جنوبی کلمبیا استقبال کند. عملکرد حرفه ای آنها مبتنی بر آموزش مدنی و اخلاقی ، گفتگوی چندفرهنگی ، آگاهی از محیط زیست و تفکر پیچیده است ، تا در زمینه کاری ملی و بین المللی به موفقیت برسند.

مکان ها

  • Neiva

    Carrera 1,26a1, 410001, Neiva

    برنامه ها

    سوالات