Keystone logo
South College Tennessee

South College Tennessee

South College Tennessee

مقدمه

از زمانی که کالج جنوبی در سال 1882 تأسیس شد، ما بر خدمت به دانش‌آموزانی متمرکز شده‌ایم که می‌خواهند آموزش عملی و مرتبطی داشته باشند که بتواند تأثیر معناداری بر زندگی آنها داشته باشد.

بیش از یک قرن پیش، انجام این مأموریت به معنای تأمین دفاتر در محوطه دانشگاه بود تا دانشجویان بتوانند در حین تحصیل در صنایع تجاری و بانکی تجارت کنند. امروزه به معنای ارائه برنامه های آموزش شتابی، ترکیبی، انتقالی و از راه دور است. این به معنی اندازه کلاس های کوچک، آزمایشگاه های پیشرفته، و محوطه های دانشگاهی است که برای تعداد زیادی از دانش آموزان مناسب است. بیشتر از همه، این به معنای اعضای هیئت علمی با تجربه است که نمونه های دنیای واقعی را ارائه می دهند و بحث های فکری را رهبری می کنند.

مکان ها

  • Knoxville

    Lonas Drive,3904, 37909, Knoxville

    سوالات