Keystone logo
SeoKyeong University

SeoKyeong University

SeoKyeong University

مقدمه

SeoKyeong University تلاش می کند تا نظریه های عمیق و کاربرد عملی آنها را که برای توسعه کشور و جهان لازم است ، مورد مطالعه و آموزش قرار دهد. از طریق آموزش و پرورش که بر رشد و نمو کل افراد تأکید دارد ، جوانان ترغیب می شوند که علاوه بر آموزش های تخصصی و نظم آکادمیک ، مردان و زنان با خرد ، خیرخواهی و دلاوری شوند که دارای آرمان های سالم هستند.

مکان ها

  • Seongbuk-gu

    Seongbuk-gu, کره جنوبی

    سوالات