Keystone logo
Seitoku University

Seitoku University

Seitoku University

مقدمه

سیتوکو گاکوین از "روح هماهنگی" پیروی می کند که تحت تأثیر مد روزها نیست و ذهن زنان جوان را پرورش می دهد تا مهربانی ، نجابت ، مهربانی ، ثبات و هماهنگی مادران خوب را در تربیت فرزندان به آنها القا کند. و همچنین نقش فعالی در صحنه جهانی ایفا کند. این روح هماهنگی بخش مهمی از همزیستی در جامعه است و پایه و اساس روابط دوستانه است. اصول آموزشی که سیتوکو گاکوئن برای عملی ساختن این ایده ها اتخاذ کرده است شامل سه ستون "ادب" ، "رشد فکری" و "کار سخت" است. این ستون ها در طول یک برنامه مستمر "آموزش انسان دوستانه" متناسب با هر مرحله آموزشی ، از مهد کودک تا آموزش عالی ، اجرا می شوند.

مکان ها

  • 550

    550, ژاپن

    سوالات