Keystone logo
San Francisco Art Institute

San Francisco Art Institute

San Francisco Art Institute

مقدمه

San Francisco Art Institute به ارزش ذاتی هنر و نقش حیاتی آن در شکل دادن و غنی سازی جامعه و فرد اختصاص یافته است. SFAI به عنوان یک جامعه متنوع از هنرمندان و دانشمندان شاغل ، آموزش دقیق در هنرهای زیبا و آماده سازی برای زندگی در هنر را از طریق یک محیط استودیویی همهجانبه ، یک برنامه درسی یکپارچه هنرهای آزاد ، و تعامل حیاتی با جهان فراهم می کند.

مصوب San Francisco Art Institute ، مارس 2013.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • San Francisco

    Chestnut Street,800, 94133, San Francisco

    سوالات