Keystone logo
Royal Business College

Royal Business College

Royal Business College

مقدمه

کالج سلطنتی کسب و کار یک مرکز آموزشی معتبر توسط ABE (UK) است. در RBC تمام سخنرانی به زبان انگلیسی هستند. درجه هستند UK معتبر و برنامه آنلاین تحویل داده.

RBC آماده شما را به یک رهبر ماهر و آگاه که می تواند مردم را تحت تاثیر قرار، ارائه جهت استراتژیک و استفاده مناسب از منابع مالی، انسانی و فنی.

همه برنامه های ارائه شده می تواند انجام شود آنلاین، اجازه می دهد دانش آموزان بین المللی برای تحصیل از کشور خود.

مکان ها

  • Serbia Online

    Serbia Online, صربستان

    سوالات