Keystone logo
Pontifical University Antonianum (Including all faculties)

Pontifical University Antonianum (Including all faculties)

Pontifical University Antonianum (Including all faculties)

مقدمه

دانشگاه Pontifical Antonianum یک م institutionسسه تعلیمی و علمی است که با حکم Friars Minor ترویج می شود و برای افراد غیر روحانی ، حوزویان ، زنان و مردان مذهبی است: از همه دعوت می شود تا روح ما را به اشتراک بگذارند!

مکان ها

  • Rome

    Via Merulana,124, 00185, Rome

    سوالات