Keystone logo
Peru Camiper Mining Chamber

Peru Camiper Mining Chamber

Peru Camiper Mining Chamber

مقدمه

Mision: دانشجویان و متخصصانی را که قادر به ایجاد راه حل برای نیازهای تحقیق ، توسعه و نوآوری در جهان هستند ، آموزش دهید.

به عنوان نهاد پیشرو در آموزش علمی - فناوری دانشجویان و متخصصان در جهان باشد.

مکان ها

  • La Molina

    Avenida la Molina,1125, 15024, La Molina

    سوالات