Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Oklahoma State University, William S. Spears School of Business

Oklahoma State University, William S. Spears School of Business

Oklahoma State University, William S. Spears School of Business

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

  • Stillwater

    William S. Spears School of Business 201 Business Building Oklahoma State University,

    سوالات