Keystone logo
NOUN Eventos

NOUN Eventos

NOUN Eventos

مقدمه

رویدادهای نون و آموزش اجرایی

نون - یک واژه یونانی به معنی "دانش" درهای خود را در فوریه 1998 در سانتافه آرژانتین با هدف پر کردن یک خلأ باز کرد: فقدان شرکت های تخصصی در زمینه برگزاری نمایشگاه ها و نمایشگاه ها.

با احساس نیاز به آموزش متخصصان در صنعت MICE (جلسات - مشوق ها - کنگره ها - نمایشگاه ها) در آوریل 2001 برای پیوستن به رویدادهای Division ، آموزش اجرایی بخش برای 1ra. هنگامی که در آمریکای لاتین آموزش حرفه ای در سازماندهی رویدادها با روش چهره به چهره (برنامه مطالعه "کار آموزشی منتشر نشده در سطح قاره اعلام شد").

چهار سال بعد ، در پاسخ به درخواست سایر کشورهای اسپانیایی زبان که علاقمند به دریافت آموزش های ما بودند ، بخش آموزش مجازی مجازی را که از طریق آموزش الکترونیکی ارائه می شود اضافه کردیم.

مکان ها

مکان ها
  • Buenos Aires

    Buenos Aires, آرژانتین

    سوالات