Keystone logo
© Carrianna Field
Nticmaster

Nticmaster

Nticmaster

مقدمه

Ntic یک شرکت مشاوره متخصص در فن آوری های جدید و آموزش دانشگاهی برای تحصیلات تکمیلی برای متخصصان اقتصاد دیجیتال است.

مأموریت آن ارائه پیشرفته ترین تجربیات در اقتصاد جدید به شرکت و دنیای دانشگاهی به منظور تحول موفقیت آمیز در سازمان ها است. هدفی که آموزش بازیگران تغییر برای آن ضروری است: متخصصانی با بینش استراتژیک ، دانش و دید عملی.

مکان ها

  • Madrid

    Madrid, اسپانیا

    سوالات