Keystone logo
New York University, Leonard N. Stern School of Business

New York University, Leonard N. Stern School of Business

New York University, Leonard N. Stern School of Business

مقدمه

از یک روز، تاریخ از دانشگاه نیویورک استرن (دانشگاه نیویورک، لئونارد N. مدرسه استرن از کسب و کار) منعکس کرده است که از شهرستان به آن است که پس از نزدیک گره خورده است. مدرسه کسب و کار دانشگاه نیویورک بیش از 100 سال پیش تاسیس شد به ارائه آموزش کسب و کار به پسران و دختران از مهاجران است. امروز، لئونارد N. مدرسه استرن از کسب و کار در خط مقدم آموزش کسب و کار در امریکا و جهان است. ارزش NYU استرن در دانشگاه نیویورک استرن، ما یک محیط است که پرورش رهبران رو به جلو فکر شکل گرفته است. ما در ثروتمندترین محیط زیست برای کسب و کار آموزش در کشور تعهد ما به 4 ارزش ایجاد کرده اند.

  • برتری علمی ما باور داریم که تعالی می آید از دانستن پاسخ درست اما در پرسیدن سوالات درست نیست. با یکی از بزرگترین و بهترین دانشکده در جهان، دانش آموزان ما توسعه نه تنها مجموعه ای عمیق تر از مهارت های اما یک نگرش وسیعتر از نقش کسب و کار در جهان است.
  • IQ + EQ ما ارزش هر دو IQ و EQ و شکل دادن به یک جامعه با افرادی که هر دو نقاط قوت فکری و فردی.
  • همکاری انجمن ما در ارزش جامعه منحصر به فرد مشترک ما ایمان آورده و ارائه فرصت های فراوانی از رهبری، نقش تیم، باشگاه ها و گروه های به ترویج فرهنگ یادگیری مشارکتی و انجام می دهند.
  • انرژی یک مرکز جهانی ما در یکپارچه سازی انرژی نیویورک به فرهنگ دانشگاهی ما اعتقاد دارند. ما اهرم نزدیکی به کسب و کار و غنای فرهنگی NYC در راه های خلاق و نوآورانه است.

مکان ها

  • New York

    NYU Stern Henry Kaufman Management Center 44 West Fourth Street, 10012, New York

    سوالات