Keystone logo
New York College Of Traditional Chinese Medicine

New York College Of Traditional Chinese Medicine

New York College Of Traditional Chinese Medicine

مقدمه

NYCTCM همانطور كه در چین آموزش داده می شود به آموزش طب سوزنی و داروهای گیاهی اختصاص دارد و در عین حال به دانشجویان در ارتباط این روش با سیستم مراقبت های بهداشتی معاصر غربی نیز كمك می كند. در طی این زمان بی سابقه ، ما به سرعت سازگار شدیم و همه کلاسهای تعلیمی را برای ارائه به صورت آنلاین منتقل کردیم.

مکان ها

  • Mineola

    Old Country Road,200, 11501, Mineola

    سوالات