Keystone logo
© CU Marketing Department
New Vision University

New Vision University

New Vision University

مقدمه

NVU آرزو دارد که یک فضای باز ، ابتکاری و مشارکتی ایجاد کند ، تا اطمینان حاصل کند که دانشجو از مشارکت دانشجویان برخوردار است و در مقیاس ملی و بین المللی به جامعه خدمت می کند. با حمایت از دسترسی برابر و برابری به دانشجویان متنوع آموزش و فرصتهای یادگیری مادام العمر پایبند است. NVU با همکاری با ذینفعان جامعه مدنی ، ایالت و صنعت تلاش می کند دانش و نوآوری را در جوامع محلی و جهانی گسترش دهد. NVU متعهد به ایجاد یک محیط دوستدار محیط زیست ، از آموزش محیط زیست پشتیبانی می کند تا مردم را قادر به درک بهتر و همکاری مشترک برای حفاظت از آن کند. NVU متعهد به ایجاد و انتشار دانش و آماده سازی افراد متخصص برای حمایت از رشد اقتصادی و پایداری است.

مکان ها

  • Tbilisi

    ლუბლიანას ქუჩა,2/6, , Tbilisi

    سوالات