Keystone logo
New Saint Andrews College

New Saint Andrews College

New Saint Andrews College

مقدمه

در New Saint Andrews College ، ما می خواهیم دانشجویانی را فارغ التحصیل کنیم که از نظر فکری و مالی نیز آزاد باشند. New Saint Andrews College همیشه بعنوان یک م institutionسسه آموزش عالی مسیحی و به عنوان یک رهبر در آموزش کلاسیک و مسیحی جدا بوده است. اعضای هیأت علمی و کارمندان اولیه ما سخت کار کردند تا آموزشی طراحی کنند که بر القای عادات یادگیری مسیحی و رهبری مادام العمر در دانشجویان ما متمرکز باشد و دیدگاه آنها با وفاداری تا به امروز ادامه داشته است. بعلاوه ، بیش از بیست و پنج سال پیش ، هیئت موسس آینده نگری فوق العاده ای را نشان داد که از پذیرش هر نوع پول یا کمک دولت فدرال یا ایالت خودداری کرد. در نتیجه ، New Saint Andrews College در موقعیتی آزادتر برای بندگی خدا قرار دارد.

مکان ها

  • Moscow

    South Main Street,405, 83843, Moscow

    سوالات