Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
New Jersey Institute of Technology, Division of Continuing Professional Education (CPE)

New Jersey Institute of Technology, Division of Continuing Professional Education (CPE)

New Jersey Institute of Technology, Division of Continuing Professional Education (CPE)

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

  • Newark

    New Jersey Institute of Technology Division of Continuing Professional Education University Heights,

    سوالات