Keystone logo
Neapolis University Pafos Distance Learning کارشناسی ارشد در فضا و هویت برند (آموزش از راه دور)

کارشناسی ارشد در فضا و هویت برند (آموزش از راه دور)

Neapolis University Pafos Distance Learning

Neapolis University Pafos Distance Learning

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Online Cyprus

زبان های خارجی

زبان انگلیسی,

قالب مطالعه

آموزش از راه دور

مدت زمان

18 - 24 ماهها

سرعت

تمام وقت, پاره وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Feb 2024

مقدمه

دانش آموزان ایده آل

پذیرش ها

برنامه درسی

نتیجه برنامه

درباره مدرسه

سوالات