Keystone logo
National Technical University Of Ukraine

National Technical University Of Ukraine

National Technical University Of Ukraine

مقدمه

موسسه پلی تکنیک ایگور سیکورسکی کیف یکی از بزرگترین موسسات آموزشی در اروپا است. 25 هزار دانشجو، فارغ التحصیلان را آموزش می دهد. دکترا و همچنین یک دانشجوی خارجی از کشورهای همسایه و دور خارج از کشور. هر ششمین دانشجوی شهر کیف در حال تحصیل در KPI است و هر بیست و پنجمین استاد و دانشیار اوکراین همکار KPI است، در بین کلیه موسسات آموزش عالی فنی کشور ما، هر پنجمین دانشکده و کرسی، هیئت علمی کرسی است. KPI

دانشگاه دارای 16 دانشکده، 11 موسسه آموزشی و علمی، چندین موسسه علمی و تحقیقاتی و مراکز آموزشی است. لیسانس، متخصص و فوق لیسانس، Ph.D. و دکترای علوم این دانشگاه دارای انتشارات خود "Polytechnika" است. بیش از 500 استاد و بیش از 1300 دانشیار در آن مشغول به کار هستند.

مکان ها

  • Kyiv

    5а Mykhailo Braychevsky str. Kyiv, Ukraine, 03056, , Kyiv

    برنامه ها

      سوالات