Keystone logo
National-Louis University, College of Management & Business

National-Louis University, College of Management & Business

National-Louis University, College of Management & Business

مقدمه

محیط کار در دنیای کسب و کار به سرعت در حال تغییر است، جهانی شدن و رقابتی شدن با پیشرفت های تکنولوژیکی که انقلابی در راه کسب و کار ما کرده است.

در کالج مدیریت و کسب و کار دانشگاه ملی لوئیز ما تجربه کلاس درس معمولی و واقعیت های دنیای کسب و کار را ترکیب می کنیم. اعضای هیئت علمی ما تئوری ها و مفاهیم مدیریتی را که بلافاصله به شما در کار کمک می کنند و هدف قرار دادن افراد با استعداد و سازمان های کسب و کار در فرایند یادگیری و کشف قدرتمند و با ارزش را آموزش می دهد، آموزش می دهد.

ما رهبران را تشویق می کنیم که در بازار همیشه در حال تغییر با تفکر استراتژیک در مورد حل مسائل و چالش ها در حین استفاده از فرصت ها، توسعه یابند.

تعهد ما نسبت به کارگران بالغ با مکان های متعدد و برنامه های برنامه انعطاف پذیر، هرگز قوی تر نبوده است.

مکان ها

  • Chicago

    College of Management & Business National-Louis University Chicago Campus 122 S. Michigan Avenue,

    سوالات