Keystone logo
Nashville State Community College

Nashville State Community College

Nashville State Community College

مقدمه

ماموریت Nashville State Community College ارائه برنامه ها و مشارکت های آموزشی جامع ، خدمات مثال زدنی ، یک محیط یادگیری قابل پیشبرد ، و رهبری مسئولانه برای بهبود کیفیت زندگی برای جامعه ای است که در آن خدمت می کند. این کالج به یک منطقه جغرافیایی گسترده متشکل از شهرستانهای دیویدسون ، چیتم ، دیکسون ، هوستون ، همفری ، مونتگومری و استوارت خدمت می کند.

ایالت ناشویل مدرک کاردانی و گواهینامه هایی را ارائه می دهد که دانشجویان را برای فکر و عملکرد خوب چه در ورود به نیروی کار و چه در هنگام انتقال به دانشگاه پس از فارغ التحصیلی آماده می کند.

مکان ها

  • Nashville

    White Bridge Road,120, 37209, Nashville

    سوالات