Keystone logo
Murdoch University

Murdoch University

Murdoch University

مقدمه

در سراسر استرالیا، ما در حال برای آموزش عالی، تحقیقات زمین شکستن و تعداد بالا ما از دانش آموزان راضی شناخته شده است.

(WIL) برنامه کار مجتمع آموزش دانشگاه به دنبال ارائه یک تجربه یادگیری مهم برای دانش آموزان، در حالی که اجازه دادن به آنها برای نشان دادن مهارت فارغ التحصیل خود را به کارفرمایان.

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

  • Perth

    90 South Street, Western Australia, 6150, Perth

سوالات