Keystone logo
Moldova University Of European Studies

Moldova University Of European Studies

Moldova University Of European Studies

مقدمه

دانشگاه مطالعات اروپایی مولداوی (USEM) یک م educationسسه آموزش عالی خصوصی است ، بخشی از سیستم آموزشی در جمهوری مولداوی است و طبق تمام قوانین مربوطه فعال می شود. تاریخ دانشگاه از سال 1992 آغاز می شود. در 7 اکتبر "آکادمی حقوق مولداوی" تاسیس شد.

در سال 2005 به دانشگاه مطالعات اروپایی مولداوی تبدیل شد. دانشگاه مطالعات اروپایی جدیدترین فناوریهای آموزشی و اطلاعاتی را در زمینه آموزش و فرایندهای علمی ترویج می کند ، که مطابق با الزامات معاصر ، مطابق با فرایند بولونیا ، آموزش متخصصان سطح بالا را تضمین می کند.

مکان ها

  • Chisinau

    Strada Ghenadie Iablocikin,2/1, 2069, Chisinau

    سوالات