Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Mississippi State University College of Business

Mississippi State University College of Business

Mississippi State University College of Business

مقدمه

کالج بازرگانی دانشگاه ایالتی می سی سی پی به عنوان قدیمی ترین کالج تجارت در ایالت می سی سی پی و از بین قدیمی ترین کالاهای SEC ، دارای بیش از 34000 فارغ التحصیل از 50 ایالت و 142 کشور است.

همانطور که ما به قرن دوم کالج تجارت در دانشگاه ایالتی می سی سی پی می رویم ، در حال افزایش افزایش ثبت نام در دانشگاه استارکویل و همچنین به رسمیت شناختن ملی چندین برنامه هستیم.

کالج تجارت ، که در سال 1915 تشکیل شد ، قدیمی ترین کالج تجارت در این ایالت و یکی از قدیمی ترین کالج های جنوب است. در سال 1979 ، در پاسخ به نیاز به توجه به نیازهای منحصر به فرد حرفه حسابداری در حال رشد ، گروه حسابداری به عنوان دانشکده حسابداری تعیین شد. در سال 2007 ، دانشکده حسابداری به مدرسه حسابداری Richard C. Adkerson تغییر نام یافت.

مکان ها

  • Mississippi State

    Mississippi State, آمریکا

    سوالات