Keystone logo
MingDao University

MingDao University

MingDao University

مقدمه

هیچ دیوار آجری برای محدود کردن افق شما وجود ندارد! بدون حصار برای محدود کردن هر گونه امکان! همه ساختمانهای محوطه دانشگاه با انواع درختان و گیاهان مانند صنوبر ، پوینکیانای سلطنتی ، درختان ارکیده ، سیباس ، درختان دوش طلایی ، گاردنیا ، زنبق روز ، درختان کاج برگریز و بیدهای گریان احاطه شده اند.

مکان ها

  • Taipei

    Taipei, تایوان

    سوالات