Keystone logo
McNeese State University College of Business

McNeese State University College of Business

McNeese State University College of Business

مقدمه

مک نیزی به بسیاری از مناطق پر رونق نزدیک است و در قلب منطقه ای قرار دارد که از رونق اقتصادی برخوردار است زیرا شرکت های گاز طبیعی و پتروشیمی به توسعه پروژه های سرمایه ای ادامه می دهند. این سرمایه گذاری مستقیم تقریباً در همه صنایع مشاغل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری ایجاد کرده است.

ما این اقتصاد پر رونق را با آموزش ، تحقیق ، توسعه اقتصادی و خدمات اجتماعی فراهم می کنیم. برنامه های ما به طور مداوم برای افزایش مشارکت های ما ، یادگیری تعاملی دانش آموزان ، تحقیقات تأثیرگذار و مشارکت جامعه سازگار است. روابط قوی ما با جامعه به دانشجویان ما این امکان را می دهد تا با کارآموزی و برنامه های یادگیری خدمات ، دانش خود را در خارج از کلاس گسترش دهند.

مکان ها

  • Lake Charles

    Ryan Street,4205, 70605, Lake Charles

    سوالات