Keystone logo
© Carrianna Field
Media Business School

Media Business School

Media Business School

مقدمه

Media Business School یکی از سازمان های حرفه ای آموزش حرفه ای در اروپا است، متخصص در کسب و کار بخش سمعی و بصری.

MBS یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال 1991 با حمایت برنامه رسانه های اتحادیه اروپا و وزارت فرهنگ اسپانیا (ICAA) تاسیس شده است و در طول 20 سال گذشته، یک برند قوی برای تحقق برتری را ایجاد کرده است، در حال توسعه و قادر به پاسخگویی به فرصت ها و چالش های عصر دیجیتال است.

همه ابتکارات MBS توسط حرفه ای حرفه ای حرفه ای در زمینه های صوتی و تصویری از سراسر جهان طراحی شده اند و بسیاری از آنها از زمان تاسیس آن با MBS همکاری کرده اند.

ابتکارات MBS برای ارائه بالاترین درجه آموزش، رانندگی حرفه ها و پروژه هایی از شرکت کنندگان، کمک به ایجاد کسب و کارهای پایدار که قادر به شناسایی فرصت ها و رقابت در بازار بین المللی هستند، طراحی شده است.

مکان ها

 • Madrid

  Media Business School Madrid Office C/ Antonio Acuña, 19 Esc. dcha. 1º izqda. , 28009, Madrid

  • Ronda

   Media Business School Ronda Office Palacio de Mondragón, 29400, Ronda

   سوالات