Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Marshall School of Business, University of Southern California

Marshall School of Business, University of Southern California

Marshall School of Business, University of Southern California

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

 • Los Angeles

  University Park Campus Marshall School of Business, University of Southern California,

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات