Keystone logo
Marquette University Opus College of Engineering

Marquette University Opus College of Engineering

Marquette University Opus College of Engineering

مقدمه

در کالج مهندسی Opus، ما مهندسین در کلاس جهانی هستیم که تغییرات جسورانه و مبتکرانه ای را برای خدمت به جهان در سنت یسوعی رهبری می کنیم.

اکثر مهندسین دنیا فقط به اقلیتی از جهان خدمت می کنند. در دانشکده مهندسی Opus، ما معتقدیم که مهندسی باید بزرگتر از این باشد. ما دانش آموزان خود را در تجارب غنی غوطه ور می کنیم که از آنها می خواهد انتقادی فکر کنند. ما دانش‌آموزان را آماده می‌کنیم تا حل‌کننده‌های ماهری مسئله باشند که خلاق، مبتکر، از نظر فنی ماهر و آماده رهبری باشند. آماده برای مهندسان مارکت - حل مشکلات برای اکثریت. آماده برای تفاوت.

مکان ها

  • Milwaukee

    West Wisconsin Avenue,1637, 53233, Milwaukee

    سوالات