Keystone logo
Mandl School The College of Allied Health

Mandl School The College of Allied Health

Mandl School The College of Allied Health

مقدمه

Mandl School ، کالج بهداشت متفقین در شهر نیویورک آموزش هایی را در زمینه های دستیار دندانپزشکی ، سونوگرافی پزشکی تشخیصی ، بهداشت و خدمات انسانی ، مدیریت مراقبت های بهداشتی ، کمک پزشکی ، درمان تنفسی و تکنسین جراحی در ایالت نیویورک ارائه می دهد. در حال حاضر ، دولت برای اطمینان از اشتغال در این مشاغل به استثنای اداره مراقبت های بهداشتی و کمک پزشکی به مدارک معتبر - مانند گواهینامه یا مجوز - احتیاج دارد. اگرچه توسط دولت برای تمام برنامه ها مدرک تحصیلی لازم نیست ، اما شرکت ها ممکن است آن را شرط استخدام قرار دهند.

مکان ها

  • New York

    West 54th Street,254, 10019, New York

    سوالات