Keystone logo
Manderson Graduate School of Business The University of Alabama

Manderson Graduate School of Business The University of Alabama

Manderson Graduate School of Business The University of Alabama

مقدمه

چرا Manderson را انتخاب کنید؟ به سادگی: ما دانش آموزان خود را به یک مزیت رقابتی در یک بازار رقابتی ارائه می دهیم. کارشناسان حرفه ای بیش از هر زمان دیگر یک مدرک جامع اما حرفه ای را به عنوان یک پیش نیاز برای حرفه ای بهتر و یک مزیت رقابتی می بینند. همانطور که برنامه کارشناسی ارشد ما همچنان در سطح ملی پیشرفت کرده است، ما جذب بهترین و درخشان ترین دانش آموزان هستیم.

برنامه های کارشناسی ارشد ما برنامه های آموزشی و دانش آکادمیک از بهترین دانشگاه های کشور را فراهم می کند. دانش آموزانی که از برنامه های کارشناسی ارشد فارغ التحصیل می شوند آمادگی بیشتری دارند و قادر به ایستادن در نیروی کار فزاینده شغلی هستند. برنامه های ماندرز هر نوع مالی را از حسابداری و حسابداری مالیاتی تا بسیاری از اشکال مدیریت عملیاتی پوشش می دهد، و یک رویکرد چند رشته ای را ایجاد می کند که در میان دانش آموزان دانشجویان در میان دانشجویان ماندرز تنوع زیادی ایجاد می کند.

ماندرز به طور مداوم به بازنگری آنچه مدرسه کسب و کار می تواند دانش آموزان خود را ارائه دهد. شرکت های امروز سریع حرکت می کنند. برای ادامه دادن، یک برنامه کارشناسی ارشد پویا که آینده کار را پیش بینی می کند، برای شما امروز بهترین است.

مکان ها

  • Tuscaloosa

    Manderson Graduate School of Business The University of Alabama Box 870223 , , Tuscaloosa

    سوالات