Keystone logo
© Carrianna Field
Makkers School

Makkers School

Makkers School

مقدمه

ما یک فضای آموزشی هستیم که در آن اولویت ما ایجاد متخصصان سطح بالا است ، نه از فرم بلکه از پایین. ما می خواهیم نطفه یک حرفه حرفه ای باشیم و تنها راهی که می توانیم این کار را انجام دهیم عشق و علاقه است که ما با آن کار خود را در دنیای سمعی و بصری هر روز انجام می دهیم. ما متخصصان فعالی را که اشتیاق یکسانی به کارشان دارند ، جمع می کنیم و کسانی که از طریق تجربیات خود و در چارچوب آموزشی که در آن دانشجویان بخشی اساسی از این آموزش مسری هستند ، در ایجاد متخصصان آینده مشارکت می کنند. . با همکاری با معتبرترین شرکتهای بخش ، در هر یک از موضوعاتی که آموزش می دهیم ، ما می توانیم یک آموزش 360 درجه را به پایان برسانیم که به "سازندگان" ما اجازه می دهد در یک بازار حرفه ای فوق العاده طلب کار کنند. آیا می خواهید میکر شوید؟

مکان ها

  • Madrid

    Calle de Ferraz,80, 28008, Madrid

    سوالات