Keystone logo
Lord Fairfax Community College

Lord Fairfax Community College

Lord Fairfax Community College

مقدمه

LFCC یک محیط یادگیری مثبت ، دلسوز و پویا فراهم می کند که موفقیت دانش آموز را القا می کند ، برای تنوع ارزش قائل است و نشاط جامعه را ارتقا می بخشد.

LFCC جوامع را غنی می کند زیرا ما فرصت های نمونه آموزشی را بر اساس ارزش های اصلی خود فراهم می کنیم.

مکان ها

  • Middletown

    Skirmisher Lane,173, 22645, Middletown

    برنامه ها

      سوالات