Keystone logo
Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

مقدمه

Latvia University of Life Sciences and Technologies یک موسسه آموزش عالی و علمی در جمهوری لتونی است که در آن تحقیقات علمی و همچنین برنامه های تحصیلی آکادمیک و حرفه ای انجام می شود.

هدف اصلی این دانشگاه ایجاد پتانسیل فکری برای ارائه توسعه پایدار لتونی و حومه آن به ویژه در عین تبدیل شدن و به روز بودن دانشگاه معتبر و بین المللی شناخته شده و معتبر است که به طور فعال در فضای متحد اروپایی آموزش عالی و علم ادغام می شود.

ماموریت و چشم انداز

ماموریت

ایجاد آینده ای رقابتی، نوآور، خلاق و پایدار در سطح بین المللی برای توسعه جامعه.

چشم انداز

دانشگاه علوم و فناوری های زیستی لتونی یک دانشگاه علمی مدرن، ملی و بین المللی است که پیشرو در ایجاد نوآوری های مرتبط با اقتصاد زیستی و صنایع مرتبط و استفاده پایدار از منابع طبیعی در منطقه دریای بالتیک است.

مکان ها

  • Jelgava

    Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2 Liela Street, LV-3001, Jelgava

    سوالات