Keystone logo
Learn chile

Learn chile

Learn chile

مقدمه

درباره Learn chile

Learn chile شبکه ای از موسسات آموزش عالی است که متشکل از بیش از بیست دانشگاه و م institسسات آموزش فنی حرفه ای است که توسط دولت شیلی از طریق ProChile پشتیبانی می شود ، با هدف ترویج بین المللی شدن پیشنهاد دانشگاهی شیلی و ارتقاء کشور به عنوان مقصد عالی برای دانشجویان بین المللی

Learn chile در سال 2013 متولد شد و اصلی ترین شبکه شیلی برای ارتقای آموزش عالی در سطح بین المللی بود. به عنوان یک داستان موفقیت آمیز در کشورهایی مانند برزیل ، اکوادور ، پاناما ، پرو و کلمبیا ارائه شده است.

مکان ها

  • Providencia

    Avenida Luis Thayer Ojeda,166, , Providencia

    سوالات