Keystone logo
Le Cordon Bleu University Kobe - Tokyo

Le Cordon Bleu University Kobe - Tokyo

Le Cordon Bleu University Kobe - Tokyo

مقدمه

لو کوردون بلو در 125 سال گذشته به دانش آموزان پرشور کمک می کند تا رویاهای آشپزی خود را دنبال کنند. دانش آموزان از همه اقشار به Le Cordon Bleu می آیند. آنها مبتدیان مشتاق هنرهای آشپزی هستند اما کاملاً بی تجربه هستند. آنها در مسیری حرفه ای قرار دارند و برای راه بعدی آماده هستند. آنها متخصصانی هستند که به دنبال بهبود خود هستند. فارغ از هدف نهایی آنها - اداره رستوران یا شرکت پذیرایی ، مدیریت هتل یا خرده فروشی ، روزنامه نگاری ، مشاوره ، طراحی غذا - دانش آموزان Le Cordon Bleu به دنبال آموزش آشپزی هستند که به آنها امکان موفقیت می دهد.

مکان ها

  • Kobe

    Kobe, ژاپن

    سوالات