Keystone logo
Laidlaw College

Laidlaw College

Laidlaw College

مقدمه

Laidlaw College بزرگترین کالج مسیحی بین نژادی در Aotearoa ، نیوزیلند است که مدارکی را از گواهینامه تا مقطع دکترا در الهیات و مطالعات کتاب مقدس ، مأموریت ، وزارت ، مشاوره و آموزش معلمان ارائه می دهد. ما یک محیط یادگیری پویا برای دانشجویان در سراسر Aotearoa ، نیوزیلند و سراسر جهان فراهم می کنیم ، با دو پردیس در اوکلند ، یکی در کریستچرچ ، و فرصت های عالی برای آموزش از راه دور.

Laidlaw College در هسته اصلی خود تعهدی عمیق به انجیل عیسی مسیح دارد که کتاب مقدس شاهد آن است و در هنگام یادگیری با یکدیگر با خدا ، پدر ، پسر و روح القدس ملاقات می کنیم. برنامه های ما شکاف بین تأمل وفادارانه در مورد خدا و تعامل عمیق با جهان را پر می کند.

مکان ها

  • Auckland

    Central Park Drive,80, 0610, Auckland

    برنامه ها

    سوالات