Keystone logo
Juarez University Of Durango State  (Universidad Juarez Del Estado De Durango)

Juarez University Of Durango State (Universidad Juarez Del Estado De Durango)

Juarez University Of Durango State  (Universidad Juarez Del Estado De Durango)

مقدمه

UJED ، برای تحقق اهداف نهادی خود ، به دنبال بهبود آکادمی ، علاقه خود را در جستجوی تعالی و ترکیب تلاش ها در پست این ایده آل است.

تحقیقات علمی و فناوری باید در دانشگاه تقویت شود و از نظر اهمیت آن به عنوان عنصر استقلال و حاکمیت برای کشور در اولویت قرار گیرد.

فرهنگ منطقه ای و ملی برای انتشار دائمی دانشگاه از حمایت كامل برخوردار است ، به همین ترتیب ، رشد فكری و هنری دورانگو از آن برخوردار است ، با رعایت اصول ملی و ارزشهای اخلاقی كه هر فرهنگی باید احترام بگذارد.

مکان ها

  • Durango

    Calle Constitución,404, 34100, Durango

    سوالات