Keystone logo
International Institute For Restorative Practices

International Institute For Restorative Practices

International Institute For Restorative Practices

مقدمه

International Institute For Restorative Practices تحصیلات تکمیلی International Institute For Restorative Practices اولین مدرسه تحصیلات تکمیلی جهان است که کاملاً به اقدامات ترمیمی اختصاص دارد. اعضای هیئت علمی ما - همه دانشمندان / پزشکان - اختصاص داده اند به کمک به افراد در یافتن راه های جدید برای توانمند سازی مردم و تبدیل جوامع.

این حوزه و نهاد ما در حال توسعه در سراسر مرزهای ملی و رشته های حرفه ای برای تأثیرگذاری بر رفتار انسان و بهبود مثبت جامعه مدنی است.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Bethlehem

    Main Street,531, 18018, Bethlehem

    سوالات