Keystone logo
International College Of Holistic Studies

International College Of Holistic Studies

International College Of Holistic Studies

مقدمه

کالج ICOHS متعهد به ارائه آموزش و آموزش حرفه ای شغلی مرتبط ، عملی و معنی دار است. آموزش در یک محیط پویا ، دلسوزانه و شخصی تسهیل می شود که به موجب آن دانش آموزان از طریق دنبال کردن مسیر تعادل الهام می گیرند تا به حداکثر پتانسیل رشد خود برسند.

مکان ها

 • San Diego

  Fourth Avenue,1770, 92101, San Diego

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات