Keystone logo
© Instituto Universitario Ortega-Marañón
Instituto Universitario Ortega-Marañón

Instituto Universitario Ortega-Marañón

Instituto Universitario Ortega-Marañón

مقدمه

Instituto Universitario Ortega-Marañón که در سال 1986 تأسیس شد، یک مرکز تحقیقاتی و تحصیلات تکمیلی است که در اصل معادل مدارس تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آمریکای شمالی است. فعالیت دانشگاهی ما در چهار حوزه دانش توسعه یافته است: دولت، مدیریت و سیاست های عمومی. رهبری، سیاست و ارتباطات؛ فرهنگ و زبان اسپانیایی؛ علوم انسانی و بهداشتی.

ما یک پیشنهاد آموزشی گسترده و متنوع را به صورت حضوری، ترکیبی و آنلاین ارائه می‌کنیم، که در آن برنامه‌های دکترا، مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه رسمی، مدرک کارشناسی ارشد، دوره‌های تخصصی و تخصصی، برنامه‌های اجرایی ، سمینارها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مداوم برجسته می‌شوند.

تحقیقات همچنین یکی از هسته های مرکزی موسسه دانشگاه است. این از طریق پروژه‌های تحقیقاتی و تیم‌هایی که فعالیت‌های خود را از طریق سمینارها و مراکز تخصصی در زمینه‌های مطالعاتی که از فعالیت‌های آکادمیک آن‌ها حمایت می‌کنند، مانند مدرسه سیاست و دولت عالی ما، Goberna، بیان می‌کنند.

مدل تدریس با مشارکت دانشگاهیان از بهترین دانشگاه های بین المللی مشخص می شود. همچنین یک روش علمی دقیق و تکنیک های نوآورانه متناسب با نیازهای جهانی در حال تغییر مداوم را ترویج می کند. این فرمول به دانش‌آموز اجازه می‌دهد تا مهارت‌های رهبری را همراه با تفکر انتقادی در مواجهه با مشکلات و چالش‌هایی که امروزه در جامعه ما وجود دارد، توسعه دهد، علاوه بر بهره‌مندی از هم افزایی که بین دنیای آکادمیک و حرفه‌ای رخ می‌دهد، به لطف یک پیشنهاد گسترده. کارآموزی در شرکت ها و حضور فعال در شبکه های علمی مختلف.

ساختار سازمانی آن در بنیاد Ortega-Marañón ادغام شده است، موسسه ای که در سال 2010 در نتیجه ادغام بنیاد خوزه اورتگا و گاست (تاسیس در سال 1978) و بنیاد گرگوریو مارانیون (تاسیس در سال 1988) متولد شد. با الهام از روحیه و روحیه صاحبان آن و همچنین از اهمیتی که هر دو روشنفکر برای جامعه زمان خود داشتند. مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه اورتگا و گاست اولین مؤسسه دانشگاهی بود که توسط یک نهاد خصوصی، بنیاد خوزه اورتگا و گست گرگوریو مارانیون، و وابسته به یک دانشگاه دولتی به نام دانشگاه کامپلوتنس مادرید در اسپانیا ترویج و مدیریت شد.

Misión

Desarrollar y potenciar el talento de los alumnos en un espacio generador de sinergias entre los mundos académico, profesional, las redes científicas y el mundo empresarial, con el objetivo de formar alumnos conscientes y sensibles de los problemas existentes en el entorno social.

Visión

Contribuir a la formación de excelencia académica, con un marcado carácter multidisciplinar y transversal, para dar respuesta a las demandas de un mundo cada vez más global y competitivo, a través de un modelo docente que pone en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula, el pensamiento crítico y el uso de nuevas tecnologías.

Valores

 • Responsabilidad y sensibilidad social
 • Rigor científico
 • Innovación académica
 • Pluralidad y diversidad de ideas y opiniones
 • Compromiso con la inclusión e igualdad social

بورسیه و بودجه

¿Quiénes son los destinatarios?

دانشجویان مؤسسه دانشگاه Ortega-Marañón که در مقاطع کارشناسی ارشد رسمی ثبت نام کرده اند، می توانند برای بورسیه تحصیلی از برنامه تعالی بنیاد Ortega-Marañón درخواست دهند. این بورسیه ها بدون احتساب هزینه های پرداختی به دانشگاه مرجع کارشناسی ارشد، 30 درصد شهریه را پوشش خواهند داد.

¿Qué necesito presentar y dónde?

علاقه مندان باید هنگام ثبت نام رسمی به همراه پرداخت وجه رزرو مکان، فرم درخواست را به دبیرخانه موسسه ارسال و حداکثر تا 24 شهریور 1399 به دبیرخانه موسسه ارسال نمایند.

 • Datos personales
 • El Máster en el que está matriculado
 • La documentación que aporta
 • Las becas que haya solicitado o tenga intención de solicitar en cualquier convocatoria pública o privada

Los criterios para la concesión de las becas son: 1) expediente académico (70%), 2) situación personal o familiar (10%), 3) residencia fuera de Madrid en el año anterior a su matriculación (10%), 4) carta de motivación personal (10%). Los alumnos deberán entregar la documentación que acredite cada una de estas circunstancias y podrán adjuntar dos cartas de recomendación de profesores. El Instituto podrá solicitar a los candidatos seleccionados que acrediten la autenticidad de los documentos que hayan presentado con originales o copias compulsadas.

¿Cómo discurre el proceso de selección? ¿Es compatible con otras becas o ayudas?

La Comisión Académica que concede las becas estará integrada por el director del Instituto, la directora general de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, dos personas de la secretaría académica y dos profesores del Instituto nombrados a propuesta del director del Instituto y de la directora general. Esta Comisión, según los informes recibidos, realizará la evaluación y selección de candidatos y elevará a la dirección antes del 1 de diciembre, una propuesta de concesión de becas para su comunicación formal a los candidatos seleccionados.

برنامه بورس تحصیلی تعالی بنیاد Ortega-Marañón یک کمک تحصیلی است که با هر بورس تحصیلی دیگری از فراخوان های دولتی یا خصوصی برای همان تحصیلات تکمیلی ناسازگار است. دریافت کننده بورسیه موظف است هر نوع بورسیه دیگری را که اعطا می شود ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعطای آن به موسسه اطلاع دهد.

¿Cómo se aplica y cuándo?

La beca implica la reducción de la matrícula por un importe que se fijará cada curso académico en función del número de estudiantes matriculados. Esta reducción del importe se aplicará al último plazo del pago de la matrícula.

¿Qué se me puede pedir en caso de recibir la beca?

El Instituto podrá solicitar a los becados que realicen actividades de apoyo a la docencia, investigación y la cultura de la institución, las cuales les serán acreditadas. Estas actividades de colaboración no implicarán relación laboral ni mercantil con la institución ni serán remuneradas.

رتبه بندی

بر اساس رتبه بندی «ال موندو»، مدارک کارشناسی ارشد مؤسسه تحقیقاتی دانشگاه اورتگا-مارانیون بار دیگر در میان بهترین های اسپانیا قرار دارد.

رتبه بندی معتبر 250 مدرک برتر کارشناسی ارشد اسپانیا توسط روزنامه "ال موندو" بار دیگر مدرک کارشناسی ارشد دولت و مدیریت دولتی و مدرک کارشناسی ارشد در همکاری بین المللی و مدیریت سیاست عمومی را در 5 مورد برتر در رده خود می شناسد. . .

IUIOM Masters در 5 برتر در اسپانیا در تخصص خود قرار دارند

استاد دانشگاه رسمی در رشته دولتی و مدیریت دولتی توانسته است برای هشتمین سال متوالی در زمره بهترین ها در رشته تخصصی خود قرار گیرد و در رتبه 250 کارشناسی ارشد تأکید می کند که استاد «آموزش متخصصان در عملکرد سیاسی و اداری را دنبال می کند. مؤسسات مرتبط با تمرکز دوگانه: محقق و حرفه ای.»

مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه رسمی در همکاری های بین المللی و مدیریت سیاست عمومی، امسال در تخصص خود برای "ارائه یک ماژول آموزشی قدرتمند که آن را از بقیه متمایز می کند، با هدف مدیریت سیاست های توسعه عمومی" برجسته است.

هر دو مدرک کارشناسی ارشد توسط موسسه تحقیقاتی دانشگاه Ortega-Marañón (IUIOM)، یک مدرک رسمی که توسط دانشگاه بین المللی منندز پلیو (UIMP) اعطا می شود، تدریس می شود.

زندگی و امکانات پردیس

موسسه تحقیقاتی دانشگاه Ortega-Marañón (IUIOM) برنامه‌های آنلاین را از طریق یک پردیس مجازی مدرن با پشتیبانی آسان از Moodle (سیستمی که توسط اکثر دانشگاه‌ها استفاده می‌شود) آموزش می‌دهد که به شما امکان می‌دهد کلاس را به رایانه خانگی یا تلفن همراه خود ببرید. . پردیس مجازی یک بستر آموزش و تعامل آنلاین است که به کارکنان آموزشی و شرکت‌کنندگان آموزشی امکان برقراری ارتباط روان و مستمر در طول فرآیند آموزش را ارائه می‌دهد. همچنین پشتیبانی آموزشی برای آموزش حضوری رسمی و ابزاری اساسی برای توسعه جلسات مجازی ارائه می دهد. ما تمام ابزارهای لازم را داریم تا بتوانید از مزایای برنامه تحصیلی خود 100% بهره ببرید.

در IUIOM ما می خواستیم بیشتر پیش برویم، به طوری که تجربه آموزشی به ماندن در کلاس درس (هم حضوری و هم مجازی) محدود نمی شود. ما می‌خواهیم دانش‌آموزان ما بخشی از شبکه‌ای متشکل از هزاران نفر باشند که در آن، علاوه بر دانش‌آموزان سابق برنامه‌های آموزشی مختلف، افراد علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی و آکادمیک بنیاد Ortega-Marañón در ارتباط هستند.

خدمات دانشجویی

Seguimiento personalizado

ما تیمی از متخصصان - معلمان راهنما - داریم که عملکرد شرکت کنندگان را روزانه نظارت می کنند و میزان مشارکت آنها در فعالیت های آموزشی و نتایجی را که در ارزیابی ماژول به دست می آورند تأیید می کنند. آنها به طور مرتب پردیس مجازی را با اخبار مورد علاقه دانشجویان به روز می کنند و یادآوری کارهایی را که باید طبق تقویم دانشگاهی انجام دهند، ارسال می کنند. نظارت انجام شده توسط مربیان کلیدی برای هدایت شرکت کنندگان در مدیریت زمان و حفظ انگیزه آنها در طول توسعه برنامه است.

نظارت با در نظر گرفتن مشخصات و نیازهای هر دانش آموز انجام می شود. ابزارهای پردیس مجازی برای به دست آوردن اطلاعات در مورد دسترسی شرکت کنندگان به محتوای برنامه و مشارکت آنها در بحث یا فعالیت های مناظره استفاده می شود. علاوه بر این، تماس‌های شخصی‌سازی‌شده از طریق ایمیل و تماس‌های تلفنی ایجاد می‌شوند تا در صورت وقوع، دلایل مشارکت پایین دانش‌آموزان را بیابند. در طول جلسات حضوری، دانش آموزان می توانند جلساتی را با اساتید راهنما برگزار کنند تا مناسب ترین کانال های ارتباطی را در طول برنامه ایجاد کنند.

دانش‌آموزان مجموعه‌ای از ابزارها را دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا در مورد محتوای ماژول‌ها پرسش‌های روزانه داشته باشند و هر حادثه‌ای را که ممکن است در توسعه آن رخ دهد، به مسئولان برنامه منتقل کنند. مربیان سوابق ارائه شده توسط شرکت کنندگان را ثبت می کنند و متعهد هستند که در مدت حداکثر 72 ساعت پاسخ دهند.

آموزش ها با فعال کردن انجمن های مجازی یا برقراری تماس های تلفنی بین شرکت کنندگان و هماهنگ کننده های ماژول انجام می شود. در هر صورت، این بر عهده مدیریت برنامه است که بسته به نیاز ماژول ها و تعداد شرکت کنندگان ثبت نام شده در برنامه، مناسب ترین روش را تعریف کند.

مشاوره با معلمان باید از طریق پردیس مجازی و اجتناب از استفاده از ایمیل انجام شود. سوالات را می توان از طریق انجمن ها یا پیام های مستقیم هدایت کرد.

جریان

استفاده از پخش جریانی در دوره‌هایی که به صورت آنلاین تدریس می‌شوند، ارتباط نزدیک‌تر بین اساتید و دانشجویان را تقویت می‌کند و مشارکت را تشویق می‌کند. راهنمای تدریس دوره، تاریخ و زمان جلساتی را که از طریق استریم برگزار می شود، مشخص می کند. برای آن دسته از شرکت‌کنندگانی که در حال حاضر نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند، جلسات ضبط می‌شود تا هر زمان که بخواهند بتوانند آن‌ها را مشاهده کنند.

در بخش پایانی پخش ، دانش‌آموزان این امکان را خواهند داشت که از معلمان هر ماژول به صورت زنده سؤال کنند تا جنبه‌هایی را که مناسب می‌دانند روشن یا گسترش دهند.

مکان ها

 • Madrid

  Calle Colegiata, 9 , 28012, Madrid

سوالات