Keystone logo
Indiana University Bloomington School of Informatics, Computing and Engineering

Indiana University Bloomington School of Informatics, Computing and Engineering

Indiana University Bloomington School of Informatics, Computing and Engineering

مقدمه

دانشکده انفورماتیک ، محاسبات و مهندسی لودی دانشگاه ایندیانا یکی از بزرگترین ، گسترده ترین و بهترین مدارس فناوری و اطلاعات جهان است.

ما آینده را از طریق تحقیق و آموزش میان رشته ای شکل می دهیم که این امر غیرممکن را ممکن می کند و مشکلات امروز فردا را حل می کند.

مدارک تحصیلی در حال توسعه

برنامه های ما گسترده هستند ، از فنی گرفته تا اجتماعی و اغلب این دو را در هم می آمیزند. تحصیلات لادی دانش آموزان را برای پیشرفت در مشاغل امروز و سازگاری با تغییر شغل فناوری در دهه های آینده آماده می کند.

مکان ها

  • Bloomington

    North Woodlawn Avenue,700, 47408, Bloomington

    سوالات