Keystone logo
INACAP | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INSTITUTO PROFESIONAL CENTRO DE FORMACION TECNICA

INACAP | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INSTITUTO PROFESIONAL CENTRO DE FORMACION TECNICA

INACAP | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INSTITUTO PROFESIONAL CENTRO DE FORMACION TECNICA

مقدمه

دانشگاه فناوری شیلی INACAP بخشی از زیر سیستم دانشگاه است ، به مدت 3 سال در زمینه های مدیریت نهادی ، آموزش کارشناسی و ارتباط با محیط زیست معتبر است.

مکان ها

 • Santiago

  Santiago, شیلی

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات