Keystone logo
© Carrianna Field
IESE Business School, University of Navarra - Executive Education Department: Short Focused Programs

IESE Business School, University of Navarra - Executive Education Department: Short Focused Programs

IESE Business School, University of Navarra - Executive Education Department: Short Focused Programs

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

 • Barcelona

  IESE Business School - Barcelona Campus Avenida Pearson, 21 , 08034, Barcelona

  • Madrid

   IESE Business School – Madrid Campus Camino del Cerro del Águila, 3 , 28023, Madrid

   • New York

    IESE Business School - New York Campus 165 West 57th Street , 10019, New York

    • Munich

     IESE Business School - Munich Office Pacellistr. 4 , 80333, Munich

     برنامه ها

      موسسه همچنین ارائه می دهد:

      سوالات