Keystone logo
Hunter College School of Education

Hunter College School of Education

Hunter College School of Education

مقدمه

به Hunter College School of Education (SOE) خوش آمدید. هانتر که در سال 1870 به عنوان اولین مدرسه آماده سازی معلمان در شهر نیویورک تاسیس شد ، تعهد عمیق خود را برای پیشرفت درک و تمرین ما از آموزش در یک زمینه شهری و درگیر کردن دانش آموزان ما در حالی که آماده می شوند به عنوان متخصصان در آموزش و پرورش به جوامع متنوع فزاینده ای پیچیده ، ادامه دهند. از طریق تحقیق ، تدریس و مشارکت جامعه ، اعضای هیئت علمی ، کارمندان و دانشجویان SOE سهم بسزایی در بهبود زندگی جوانان ، خانواده ها و جامعه دارند.

Hunter College School of Education به منظور ارتقا on تجربه دانش آموزان ما ، به مشارکت های قوی در مدارس و م agenciesسسات محلی متکی است. ما معتقدیم که کار ما بر اساس نقاط قوت و سرمایه جامعه پویای شهری است که در آن زندگی می کنیم.

مکان ها

  • New York

    Park Avenue,695, 10065, New York

    سوالات