Keystone logo
Hunter College Hunter-Bellevue School of Nursing

Hunter College Hunter-Bellevue School of Nursing

Hunter College Hunter-Bellevue School of Nursing

مقدمه

مأموریت دانشکده پرستاری Hunter-Bellevue ارائه آموزش پرستاری با کیفیت برای ارتقا health سلامت و ارائه مراقبت در جوامع مختلف شهری و جهانی با فرهنگ ، از طریق تحقیق ، بورس تحصیلی و خدمات است.

گل سرسبد دانشکده پرستاری دانشگاه سیتی نیویورک ، پرستاران را برای عمل قرن 21 در محیط های پیچیده شهری با جمعیت های متنوع آماده می کند. دانشکده پرستاری Hunter-Bellevue (HBSON) از روابط گسترده خود در سراسر شهر نیویورک استفاده می کند تا دانشجویان ما را با تجربیات بالینی که نشان دهنده پیچیدگی چالش های مراقبت های بهداشتی ساکنان شهر ما است ، فراهم کند. HOBSON به طور خستگی ناپذیر تلاش می کند تا مکان های بالینی دانشجویان ما را در مراکز درمانی ، اجتماعی و وابسته به بیمارستان شناسایی کند.

مکان ها

  • New York

    East 25th Street,425, 10010, New York

    سوالات