Keystone logo
Hochschule Furtwangen

Hochschule Furtwangen

Hochschule Furtwangen

مقدمه

دانشگاه Furtwangen (HFU) یک دانشگاه پیشرو در آلمان است و با موقعیت های برتر در زمینه های زیر مشخص می شود:

کیفیت بالا و نوآوری در آموزش

ارتباط عملی از طریق همکاری با تجارت

همکاری بین المللی

تحقیقات کاربردی

آموزش مداوم و یادگیری مادام العمر

صلاحیت و انگیزه

مسئولیت اجتماعی و حفاظت از آینده

کار اصلی دانشگاه Furtwangen مبتنی بر علمی ، آموزش عملی و آموزش بیشتر است. مرزهای موضوعی سنتی با کار میان رشته ای فراتر می رود. HFU در زمینه های مهندسی ، IT ، انفورماتیک بازرگانی ، مهندسی صنایع ، رسانه ها ، تجارت بین المللی و بهداشت پیشتاز است. این دانشگاه بطور مداوم دامنه خدمات خود را با پیشرفتهای آینده محور تطبیق می دهد. هدف این است که جوانان مستعد را در دوره های تحصیلی آینده گرا به مدارج واجد شرایط و شناخته شده از طرف دولت هدایت کنیم که فرصت های شغلی بالاتر از متوسط را برای آنها ایجاد کند. در عین حال ، ما می خواهیم پیشرفت آنها را به شخصیتهایی با اعتماد به نفس و مسئول تبدیل کنیم که راه حل های مسئله را به طور مستقل توسعه دهند و نمایندگی کنند

علاوه بر این ، دانشگاه ما از طریق برنامه کاربردی و آموزش علمی ، به نوآوری و صلاحیت در تجارت و جامعه و همچنین ارتقا of دانشمندان جوان کمک می کند.

کیفیت بالا و نوآوری در آموزش

هدف ما آموزش با کیفیت ، تمرین گرا و حرفه ای بر اساس اصول علمی است. دوره های تحصیل ما به مناطق کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین آموزش های حرفه ای در سطح دانشگاه گسترش می یابد. این دانشگاه صلاحیت علمی ، فنی و روش شناسی را در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد با کیفیت بررسی می کند. ما به طور مداوم دوره ها و مدارک خود را ارتقا می دهیم و از روش های ابتکاری آموزش در یک محیط جذاب یادگیری استفاده می کنیم. این دوره به دانش میان رشته ای ، برنامه کاربردی برای توسعه بیشتر مستقل مهارت های حرفه ای ، می پردازد. ارتقا of صلاحیت های کلیدی ، شایستگی های دانش آموزان را تقویت می کند و به رشد شخصیت آنها کمک می کند.

مکان ها

  • Furtwangen

    Robert-Gerwig-Platz,1, 78120, Furtwangen

    سوالات