Keystone logo
Helwan University

Helwan University

Helwan University

مقدمه

Helwan University یک دانشگاه فنی و کاربردی است ، این دانشگاه دارای تمام عوامل تمایز و تنوع است. این در حالی است که دانشکده های هنر ، هنرهای زیبا ، هنرهای کاربردی ، آموزش هنر ، آموزش موسیقی ، و تربیت بدنی را در بین دانشگاه های مصر به عنوان یک مدل منحصر به فرد در نظر گرفته اند.

Helwan University که در قلب یک جامعه صنعتی قرار دارد ، به طور کلی در بین دانشگاه های مصر الگوی منحصر به فردی تلقی می شود. این مرکز شامل 20 دانشکده و همچنین 50 مرکز تحقیقاتی و واحد تولیدی است که دانشگاه را با مشکلات جامعه مصر مرتبط می کند.

مکان ها

  • Cairo

    Cairo, مصر

    سوالات