Keystone logo
Hellenic College Holy Cross

Hellenic College Holy Cross

Hellenic College Holy Cross

مقدمه

همه دانشکده ها نوید آموزش خوب را می دهند. تعداد کمی از افراد قول می دهند نه تنها آموزش دهند بلکه می توانند کل فرد را ارتقا دهند. کالج هلنیک همان م rareسسه نادر آموزش عالی با هدف بالاتر است: پرورش روحیه و معنوی و همچنین رشد فکری هر دانش آموز. این فرصت هایی را فراهم می کند که هیچ دانشگاه یا دانشگاه دیگری برای این پیشرفت چند بعدی در متن یک جامعه مسیحی ارتدکس کاملاً مطابقت ندارد.

برنامه های درسی کالج هلنیک در زمینه هنرهای لیبرال و مطالعات پیش حرفه ای باعث تحریک ذهن دانش آموزان در حین آماده سازی آنها برای مشاغلی می شود که بتوانند هم به جامعه و هم به کلیسا خدمت کنند. فارغ التحصیلان ما چه در آموزش ، خدمات انسانی ، تجارت ، حقوق یا وزارت ، ایمان خود را تجسم می بخشند و دنیای ما را از طریق مشاغل دیگر هدایت می کنند.

مکان ها

  • Brookline

    Goddard Avenue,50, 02445, Brookline

    سوالات