Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Georgia Southwestern State University College of Education

Georgia Southwestern State University College of Education

Georgia Southwestern State University College of Education

مقدمه

شغل در آموزش چند وجهی است ، چالش ها ، رضایت شخصی و تعامل با افراد از زمینه های مختلف را ارائه می دهد. اعضای هیئت علمی و کارکنان کالج آموزش GSW به آماده سازی مربیان آینده و رشد حرفه ای از طریق کار فارغ التحصیلان در آموزش اختصاص داده شده اند. سیستم های مدارس شریک تجارب واقعی را در زمینه آمادگی معلمان فراهم می کنند تا فارغ التحصیلان کالج آموزش GSW آماده دیدار با فرصت های تأثیر مثبت بر یادگیری دانش آموزان P-12 باشند.

کالج آموزش دانشگاه ایالتی جورجیا جنوب غربی توسط شورای ملی اعتبار بخشی به آموزش معلمان (NCATE) معتبر شناخته شده است. کلیه برنامه های اولیه آمادگی معلم توسط کمیسیون استاندارد حرفه ای جورجیا (GaPSC) تأیید می شود.

مکان ها

 • Americus

  Americus, آمریکا

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات