Keystone logo
Georgia College & State University-- J. Whitney Bunting School of Business

Georgia College & State University-- J. Whitney Bunting School of Business

Georgia College & State University-- J. Whitney Bunting School of Business

مقدمه

جورجیا کالج

مدرسه کسب و کار از چهار بخش تشکیل شده است: گروه حسابداری، گروه اقتصاد

ماموریت مدرسه کسب و کار J. Whitney Bunting، تقویت رشد متخصصان کسب و کار توانمند است که شهروندان مسئول هستند که در دانش و ارزش های تحصیلات تکمیلی هنرهای لیبرالی مبتنی هستند.

شرایط پذیرش در برنامه

تعهد و آمادگی خود را برای موفقیت در مدرسه بازرگانی با شرکت در آزمون GMAT - پرکاربردترین آزمون برای پذیرش که مهارت های تفکر انتقادی و استدلال شما را می سنجد، نشان دهید.

آزمون مینی GMAT را دانلود کنید تا طعم سوالاتی را که در امتحان پیدا خواهید کرد به دست آورید.

مکان ها

  • Milledgeville

    Georgia College & State University J. Whitney Bunting School of Business Campus Box 10,

    سوالات